Głos Politechniki

„Głos Politechniki” to czasopismo pracowników i studentów Politechniki Poznańskiej. Dostępny jest na oficjalnej stronie Politechniki Poznańskiej.

Głos Politechniki. Pismo Politechniki Poznańskiej.
https://www.put.poznan.pl/glos