Koła zrzeszające członków Stowarzyszenia

 

Numer koła Liczba członków Charakterystyka koła Przewodniczący
1 b. Koło absolwentów PWSBMiE z lat 1930-1939
2 b. Koło absolwentów zamieszkałych w Warszawie
3 6 zamieszkali w Bydgoszczy wszystkich wydziałów i lat Zbigniew BALIŃSKI
4 48 Wydział Budowy Maszyn (BMiZ) rok 1961 i 1962 Stanisław OLEJNICZAK
5 12 zamieszkali w województwie lubuskim wszystkich wydziałów i lat Stanisław SKARBIŃSKI
6 15 Wydział Mechanizacji Rolnictwa (MRiT) 1965 Jerzy HLIWA
7 13 Wydział Technologii Chemicznej wszystkich lat Dominik PAUKSZTA
8 6 Wydział Elektryczny rok 1953 Zbigniew PAWUŁA
9 21 Wydział Elektryczny z różnych lat Ryszard NIEWIEDZIAŁ
10 15 zamieszkali w Gorzowie Wlkp. wszystkich wydziałów i lat Tadeusz HOROSZKIEWICZ
11 22 Wydział Elektryczny rok 1963 Marian BIEŃ
12 16 Wydział Budownictwa Lądowego (BLiIŚ) rok 1963 Lech GRODZICKI
13 18 Wydział Elektryczny rok 1973 Aleksandra RAKOWSKA
14 10 Wydział Budowy Maszyn (BMiZ) rok 1960 Stefan JONIAK
15 11 Wydział Budownictwa Lądowego (BLiIŚ) różnych lat Leszek KACZOROWSKI
16 14 Wydział Budowy Maszyn (BMiZ) rok 1979 Leszek MAŁDZIŃSKI
17 19 Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów (MRiT) rok 1968 Jerzy KARŁOWSKI
18 34 Wydział Elektryczny rok 1959 Henryk CZAJEWICZ
19 19 założyciele SA PP z roku 1985, nauczyciele akademiccy i pracownicy PP Bogdan ZASTAWNY
20 5 Wydział Budowy Maszyn (BMiZ) specjalność Odlewnictwo Stefan WŁODARCZYK
21 13 Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów rok 1967 (MRiT) Józef KUBIK
22 14 Wydział Mechaniczno-Technologiczny (WBMiZ) rok 1968 Leszek PACHOLSKI
23 10 Wydział Budownictwa Lądowego (BLiIŚ) rok 1967 Jacek POREDA
24 15 Absolwenci różnych wydziałów po roku 1996 Aleksander ZOK
25 8 Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów (MRiT) rok 1969 -1970 Chlebosław ADAMCZYK
26 15 Absolwenci zatrudnieni w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Michał EGLER