Organizacja Pożytku Publicznego

ZWRACAMY SIĘ DO ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ICH RODZIN, PRZYJACIÓŁ, Z PROŚBĄ O PRZEKAZANIE 1% PODATKU DLA STOWARZYSZENIA

Od roku 2007 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych pozwoli nam pełniej realizować nasze cele statutowe, w szczególności wspomagać naszych młodszych kolegów – koleżanki studentów naszej uczelni.

Uchwałą zarządu Stowarzyszenia z września 2008 roku utworzyliśmy Fundusz Stypendialny, który zasilany jest środkami otrzymanymi jako 1% podatku od dochodu od osób fizycznych.

W roku 2011 (rozliczenie za 2010 rok) otrzymaliśmy kwotę 8.754 zł. Urzędy Skarbowe nie podały nam wszystkich nazwisk i adresów darczyńców a wpłaty przekazywały nam pojedynczo lub łącznie od kilku osób. Wiemy, że pochodzą one, od co najmniej 89 osób rozliczających się w urzędach skarbowych Poznania, oraz Bydgoszczy, Czarnkowa, Działdowa, Gdańska, Głogowa, Iławy, Jarocina, Jeleniej Góry, Kalisza, Kamienia Pom., Katowic, Kętrzyna, Kielc, Konina, Krotoszyna, Lubina, Lublina, Myszkowa, Nowego Tomyśla, Ostrowa Wlkp., Piły, Pleszewa, Sieradza, Słupska, Szamotuł, Wrocławia i Zielonej Góry.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie.

Na rok akademicki2011/2012 przyznaliśmy dwa stypendia po 4.000 zł (10×400) dla studentów IV roku Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej z rodzin o niskich dochodach, uzyskujących dobre wyniki w nauce. Ilość przyznawanych stypendiów zależy od wielkości przekazanych nam odpisów 1% podatku.

Absolwentów Politechniki Poznańskiej są dziesiątki tysięcy, członków Stowarzyszenia jest ponad czterysta, więc rzesza potencjalnych darczyńców jest bardzo duża. Chcemy do nich dotrzeć z naszą prośbą.

Sposób przekazywania 1% od osób samodzielnie się rozliczających jest prosty i łatwy. Wystarczy wyliczyć i wpisać we właściwą rubrykę kwotę 1%, a w następnej wpisać pełną nazwę Stowarzyszenia i numer KRS-u.

Zaufaj nam, wesprzyj nas, wpisz do PIT-u:
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
KRS 0000024372

Wierzymy, że z roku na rok przekonamy do siebie coraz większą rzeszę darczyńców. Z góry dziękujemy wszystkim za wsparcie naszego Funduszu Stypendialnego.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Poznańskiej