Organizacja Pożytku Publicznego

ZWRACAMY SIĘ DO ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ICH RODZIN, PRZYJACIÓŁ, Z PROŚBĄ O PRZEKAZANIE 1% PODATKU DLA STOWARZYSZENIA

Od roku 2007 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych pozwoli nam pełniej realizować nasze cele statutowe, w szczególności wspomagać naszych młodszych kolegów – koleżanki studentów naszej uczelni.

Uchwałą zarządu Stowarzyszenia z września 2008 roku utworzyliśmy Fundusz Stypendialny, który zasilany jest środkami otrzymanymi jako 1% podatku od dochodu od osób fizycznych.

W roku 2015 (rozliczenie za 2014 rok) otrzymaliśmy kwotę 7.514 zł. Urzędy Skarbowe nie podały nam wszystkich nazwisk i adresów darczyńców a wpłaty przekazywały nam pojedynczo lub łącznie od kilku osób. Wiemy, że pochodzą one, od osób rozliczających się w urzędach skarbowych Poznania, Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Czarnkowa, Działdowa, Gorzowa Wlkp., Jeleniej Góry, Kalisza, Konina, Kamienia Pomorskiego, Kętrzyna, Krakowa, Ostrowa Wlkp., Piły, Radomia, Szamotuł, Śremu, Tych, Wałbrzycha, Włocławka, Wrocławia, Zielonej Góry i Żagania.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie.

Od roku akademickiego 2011/12 corocznie przyznajemy po dwa stypendia 4.000 zł (10×400) dla studentów z rodzin o niskich dochodach uzyskujących dobre wyniki w nauce. Liczba przyznawanych stypendiów zależy od wielkości przekazanych nam odpisów 1% podatku.
Dotychczas przyznaliśmy stypendia studentom wydziałów Technologii Chemicznej, Elektrycznego, Budowy Maszyn i Zarządzania, Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Maszyn Roboczych i Transportu.

Absolwentów Politechniki Poznańskiej są dziesiątki tysięcy, członków Stowarzyszenia jest ponad czterysta, więc rzesza potencjalnych darczyńców jest bardzo duża. Chcemy do nich dotrzeć z naszą prośbą.

Sposób przekazywania 1% od osób samodzielnie się rozliczających jest prosty i łatwy. Wystarczy wyliczyć i wpisać we właściwą rubrykę kwotę 1%, a w następnej wpisać pełną nazwę Stowarzyszenia i numer KRS-u.

Zaufaj nam, wesprzyj nas, wpisz do PIT-u:
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
KRS 0000024372

Wierzymy, że z roku na rok przekonamy do siebie coraz większą rzeszę darczyńców. Z góry dziękujemy wszystkim za wsparcie naszego Funduszu Stypendialnego.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Poznańskiej