Członkowie wspierający

Składki członków wspierających pozwalają nam na wydawanie kwartalnika „Absolwent”, który bezpłatnie otrzymują członkowie Stowarzyszenia, absolwenci Politechniki Poznańskiej, z którymi utrzymujemy kontakt, oraz na absolutoriach wszyscy młodzi absolwenci opuszczający naszą uczelnię.