Kontakt

Jeśli jesteś absolwentem Szkoły Inżynierskiej lub Politechniki Poznańskiej, chcesz działać na rzecz integracji środowiska inżynierskiego i utrzymywać więzi koleżeńskie – wstąp do Stowarzyszenia Absolwentów PP. Wypełnij zamieszczoną obok deklarację i prześlij na adres Stowarzyszenia.

Sekretariat Stowarzyszenia:
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
pokój 110
tel 61 665-35-02

czynny: wtorki i czwartki w godz. 10:00-12:00 (od wtorku 5 kwietnia br.)

e-mail: absolwent@put.poznan.pl
www: http://absolwent.put.poznan.pl
f: https://www.facebook.com/Absolwenci.Politechniki.Poznanskiej/

Pobierz deklarację

Składki członkowskie

Składka roczna każdego członka Stowarzyszenia wynosi 20 zł.

Składki można wpłacać na konto nr: 56 1020 4027 0000 1102 0338 9426