ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

25 września 2021 roku odbędzie się zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Miejscem zjazdu jest aula 001 w budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ulicy Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.

Dojazd ulicą Piotrowo od strony Kórnickiej, dalej w lewo w Berdychowo i w prawo w Jacka Rychlewskiego. Za budynkiem dla delegatów dostępny będzie parking zaznaczony na mapce poniżej.

Mapa dojazdu (link do mapy online)

Do pobrania