Władze Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej (kadencja 2020-2025)

ZARZĄD

lpimię i nazwiskofunkcja
1Leszek PACHOLSKIprzewodniczący
2Zygmunt KOSMALAwiceprzewodniczący
3Jan DROBNIAKskarbnik
4Agnieszka GRZELCZAKsekretarz
5Chlebosław ADAMCZYKczłonek
6Joanna DERESIEWICZczłonek
7Adam HAMROLczłonek
8Hanna LESZCZYŃSKAczłonek
9Agnieszka MISZTALczłonek
10Mirosław NIEBORAKczłonek
11Ireneusz PINCZAKczłonek
12Bogdan WALIGÓRSKIczłonek
13Zbigniew WŁODARCZAKczłonek

KOMISJA REWIZYJNA

lpimię i nazwiskofunkcja
1Leszek KACZOROWSKIprzewodniczący
2Bogdan ZASTAWNYsekretarz
3Szymon KOPIECKIczłonek

SĄD KOLEŻEŃSKI

lpimię i nazwiskofunkcja
1Ireneusz GANIAprzewodniczący
2Paweł JONASIKczłonek
3Józef TUPALSKIczłonek