Prof. dr hab. inż. ZBIGNIEW STEIN

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Zbigniewa Steina. Był z nami, członkami Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej, od zawsze. Wszystko co wydarzyło się w Stowarzyszeniu od roku 1985 było z Nim związane. Był członkiem zespołu, który w 1985 roku reaktywował po 35 latach Stowarzyszenie, a następnie jego Przewodniczącym przez 6 kadencji w latach 1985–2015. Wszyscy Stowarzyszenie kojarzyli z Jego nazwiskiem.

Urodził się 9 lipca 1931 roku w Poznaniu. Był absolwentem Gimnazjum i Liceum św. Jana Kantego, które ukończył z wyróżnieniem w 1950 roku. Rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Szkoły Inżynierskiej, którą ukończył w 1953 roku. Już w roku 1951 jako student podjął pracę w uczelni jako zastępca asystenta.

Nauczycielem akademickim w naszej uczelni był przez ponad 60 lat. Zdobywał kolejne tytuły naukowe by w 1992 roku zostać profesorem zwyczajnym. Pełnił w Politechnice Poznańskiej bardzo wiele zaszczytnych funkcji. Już w 1958 roku został Prodziekanem, a w 1969 roku Dziekanem Wydziału Elektrycznego przez cztery kolejne kadencje. Ponownie na funkcję Dziekana Wydziału został wybrany w roku 1990 i 1993. W latach 1982–1984 był Prorektorem Politechniki Poznańskiej ds. kształcenia.

Profesor Zbigniew Stein był autorem 2 podręczników oraz wielu artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Był promotorem prawie 250 prac dyplomowych, 10 przewodów doktorskich i 9 recenzji w przewodach habilitacyjnych oraz 15 recenzji w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego oraz mianowanie na stanowisko profesora.

Od początku pracy w naszej uczelni prof. Zbigniew Stein angażował się w prace organiczne. W Stowarzyszeniu Elektryków Polskich organizował wiele sympozjów i konferencji naukowych, był przewodniczącym Komisji ds. Młodzieży i Studentów, od 15 lat przewodniczącym Sadu Koleżeńskiego, rzeczoznawcą, weryfikatorem Izby Rzeczoznawców SEP. Za swą działalność w SEP uhonorowany został bardzo wieloma odznaczeniami, w tym najwyższymi: godnością Zasłużonego Seniora i Honorowego Członka Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Od 1966 roku prof. Zbigniew Stein był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, w którym pełnił wiele funkcji min. przewodniczącego Wydziału Nauk Technicznych i członka Zarządu.

Za swoją działalność zawodową, naukową i społeczną Profesor wyróżniony został wieloma odznaczeniami, odznakami i nagrodami min. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem honorowym „Zasłużony Nauczyciel”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Odznaka Honorową miasta Poznania.

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Poznańskiej uhonorowało Profesora Zbigniewa Steina godnością Członka Honorowego.

Będzie nam brakowało Profesora. Będzie nam bardzo brakowało Jego energii i optymizmu, serdeczności i nieocenionej wiedzy o osobach, faktach i zdarzeniach w naszej Uczelni w ostatnich sześćdziesięciu pięciu latach.

Pozostanie zawsze w naszej pamięci